Peste 140 de elevi au participat în anul școlar trecut la programul “A doua șansă”

Peste 140 de elevi au participat în anul școlar trecut la programul “A doua șansă”. Acest program, adresat tuturor celor care nu au finalizat învățământul obligatoriu, care au depășit cu cel puțin patru ani vârsta corespunzătoare ultimei clase absolvite, are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor, adulților în demersurile lor de reintegrare în sistemul de învățământ. La nivelul județului Călărași, programul “A doua șansă” s-a derulat în anul școlar 2019-2020 pentru un număr de 143 de elevi, din care 110 la clasele de gimnaziu, repartizați 9 clase de gimnaziu și trei clase de primar. Printre unitățile de învățământ din județul Călărași care desfășoară programul “A doua șansă” se numără: Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu”, Școala Gimnazială „Carol I” Călărași, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Școala Gimanzială nr. 1 Dragalina, Școala Gimnazială nr. 1 și nr. 3 Chirnogi. Programul “A doua șansă” este unul cu impact direct asupra ratei de părăsire timpurie a școlii. Acest program este diferit de cel școlar, atât în ceea ce privește abordările organizaționale cât și cele pedagogice și este adesea caracterizat de efective mici de studiu, de predare personalizată, diferențiată, adaptată vârstei cursanților, precum și de trasee educaționale flexibile. Implementarea programului a fost monitorizată pe parcursul anului școlar 2019-2020 în cadrul inspecțiilor tematice, a inspecțiilor școlare generale desfășurate în instituții de învățământ care desfășoară acest program. Parcurgerea programului conduce în final, pe lângă obținerea unei diplome de absolvire, la scăderea analfabetismului, îmbunătățirea stimei de sine, creșterea șanselor de identificare și ocuparea unui loc de muncă, diminuarea violenței și a delicvenței.

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *