TenarisSilcotub acordă și anul acesta burse de merit

TenarisSilcotub acordă și anul acesta burse de merit. Elevii care aplică pentru bursa TenarisSilcotub trebuie să: fie înscrişi în clasele IX-XII, în anul şcolar 2019/2020, la cele 6 licee tehnice, profil tehnic. Ca atare, pot aplica pentru bursă elevii care sunt în anul școlar 2020 – 2021 în clasa a X, XI, XII și care au graduat in iunie 2020. Compania TenarisSilcotub clasifică profil tehnic următoarele specializări: automatizări, electronică, electrică, mecanică, electromecanică, electrotehnică, energetică. Solicitanții trebuie să aibă rezultate bune la învățătură în anul școlar 2019/2020, aibă maxim 20 de absențe nemotivate pe parcursul anului școlar 2019/2020, aibă media 10 la purtare în anul școlar 2019/2020 și să nu fi fost corigent sau exmatriculat sau să nu se fi aflat în altă situație incompatibilă cu condiția de elev care urmează cursurile unei instituții de învățământ liceal. Bursa TenarisSilcotub are o valoare de 1.800 RON și se acordă într-o singură tranșă în luna decembrie 2020. Perioada de înscriere: 1 noiembrie – 1 decembrie 2020, analiza aplicațiilor și selecția beneficiarilor: 1- 10 decembrie 2020, acordarea burselor: 10 – 20 decembrie 2020.

Aplicațiile se depun online. Elevii aplicanți trebuie să urmeze 3 pași:

A. Se descarcă de pe site, completează și semnează de către părintele/tutorele elevului:

acordul privind prelucrarea datelor personale (GDPR).

declarația pe proprie răspundere privind statutul socio-economic

B. Se scanează toate documentele necesare aplicației:

acordul privind prelucrarea datelor personale (GDPR) semnat (se vor scana toate cele 3 pagini cu ultima pagină semnată într-un singur document).

declarația pe proprie răspundere privind statutul socio-economic semnată.

certificatul de naştere al elevului.

buletinul/cartea de identitate a elevului.

buletinul/cartea de identitate al/a părintelui sau tutorelui semnatar

*parintele/tutorele care semneaza declaratia pe propria raspundere privind nivelul socio economic si cea privind datele personale.

foaia matricolă sau adeverintă cu media școlara 2019/2020, cu semnătura şi ștampila de la instituţia de învăţământ de care aparţine elevul, cu menţionarea filierei și profilului.

documentul bancar care să ateste că elevul aplicant este titularul unui cont în care se vor putea vira banii. Documentul trebuie să conţină contul în format IBAN, numele titularului şi să fie semnat şi ştampilat de către bancă.

Mentiune importantă, dat fiind contextul pandemic COVID -19, recomandăm:

Limitarea contactelor față în față doar la situațiile în care nu se poate sub nici o formă altfel.

Să intrați in posesia documentele eliberate de unitățile de învățămant prin e-mail sau canalele de comunicare ce suportă fotografierea acestor. Aplicația acceptă și documente în format jpg.

Pentru cele 2 documente ce necesită semnătura părintelui/tutorelui, aceia dintre dvs. care nu aveți acces la o imprimantă/scaner apelați la înstituțiile care dispun de aceste dotări din localitatea unde domiciliați (primarie, scoala primară, dispensar sau altele).

C. Se realizează aplicația pentru bursa completand cele 5 secțiuni ale formularului de aplicatie:

Informații despre aplicant.

Formular privind statusul socio economic al elevului.

Informații despre situația școlara a elevului.

Documentele solicitate pentru aplicație la bursa TenarisSilcotub.

Detaliile bancare ale aplicantului.

Pentru validarea aplicației și considerarea acesteia în procesul de selecție documentele trebuie să fie complete, semnate și încărcate corespunzator.

La încheierea procesului de aplicație pe site va apărea următorul mesaj de confirmare: “Vă multumim, aplicația dumneavoastră a fost înregistrată cu succes!”. De asemenea, veți primi și prin email un mesaj de confirmare a înregistrării aplicației.

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *