Buterez Stiri Inspectorii ITM Călărași verifică respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Inspectorii ITM Călărași verifică respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Inspectorii ITM Călărași verifică respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 post thumbnail image

În contextul verificării respectării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a desfăşurat activităţi de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât în cursul săptămânii de lucru, cât şi în zilele de sâmbătă şi duminică. Controalele desfăşurate au vizat agenţii economici din toate domeniile de activitate, dar în special, în zonele cu risc ridicat de răspândire a virusului SARS-CoV-2 (restaurante, baruri, jocuri de noroc, saloane de înfrumuseţare, unităţi de comerţ etc.).

În domeniul relaţiilor de muncă controalele au avut în vedere şi identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectiv primirea la muncă fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, primirea la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL), cazurile de primire la muncă a salariaţilor în perioada în care contractul individual de muncă este suspendat, primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. Alte obiective au fost verificarea respectării prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, acordarea drepturilor salariale şi alte drepturi stabilite prin contractul individual de muncă sau prin contractele colective de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la unităţile controlate s-a verificat dacă sunt respectate măsurile necesare pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 şi anume:

unitatea a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi dacă documentele de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor, au fost actualizate cu noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;

angajatorul a desemnat o persoană care să realizeze triajul epidemiologic la intrarea în sediul social, sediul punctului de lucru, atât al personalului propriu cât şi al vizitatorilor;

angajatorul a afișat la intrare în unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator;

evaluarea riscurilor a fost completată cu riscurile răspândirii noului coronavirus SARS- CoV- 2;

este asigurată cunoaşterea de către lucrători, a măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi protecţie și dacă acesta este revizuit și adaptat noilor cerințe;

semnalizarea pentru SARS CoV-2 este suficientă (prin postere, marcaje pentru asigurarea distanțării);

se asigură verificarea purtării măştilor în spaţii închise şi se face dovada acordării măștilor de protecție;

s-a efectuat instruirea suplimentară privind riscurile COVID-19;

instrucţiunile proprii în domeniul SSM au fost completate cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post