Buterez Stiri Primăria comunei Dragalina angajează administrator public

Primăria comunei Dragalina angajează administrator public

Primăria comunei Dragalina angajează administrator public post thumbnail image

Primăria comunei Dragalina, județul Călăraşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de administrator public. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, administrativ, tehnic sau juridic;

-vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 7 ani;

-vechime minimă într-o funcție de conducere – 3 ani;

-cunoștințe operare calculator: Word, Excel, Internet – nivel mediu;

-aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare a deficiențelor, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;

25 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, 30 octombrie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Dragalina, bd. Gen. Ioan Dragalina nr. 46, judeţul Călăraşi, telefon: 0242/708.073, e-mail pdragalma@gmail.com.


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post