Inspectorii ITM Călărași au verificat firmele care dețin substanțe chimice periculoase

În cursul trimestrului III 2020 s-a desfăşurat Acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi. Inspectorii ITM Călărași au efectuat 6 controale la unităţi care deţin, depozitează, manipulează şi utilizează substanţe chimice periculoase, fiind constatate 7 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, aplicâdu-se 7 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 5000 lei. Dintre neconformităţile constatate se menționează:

-staţia de tratare a apei, la care se folosesc substanţe chimice periculoase nu este inclusă in zonele cu risc ridicat şi specific.

-în magazia de produse fitosanitare sunt depozitate şi alte materiale care nu au legătură cu activităţile fitosanitare (ex: anvelope auto).

-societatea nu a revizuit evaluarea pentru cazul existenței unui risc nou și emergent, adică suspiciunea de prezenţa a virusului SARS COV 2, elaborat în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care angajatorul are contract.

Tot pe parcursul trimestrului III 2020 s-a mai desfăşurat şi Acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto. În cadrul campaniei au fost efectuate un număr de 27 controale şi au fost constatate un număr de 67 de neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare, au fost aplicate un număr de 67 sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile constatate menţionăm:

-nu este actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor, respectiv de contaminare epidemiologică pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2.

-nu se asigură la toate locurile de muncă semnalizarea de securitate şi sănătate.

-nu toţi lucrătorii purtau EIP (ex. încălţamintea de protecţie).

-societatea nu a afişat reguli de conduită pentru evitarea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2.

-societatea nu a întocmit grafic de mentenanţă pentru EM din dotare.

-nu s-au consemnat în fişele de instruire, la instruirea periodică suplimentară, materialele privind prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei SARS-COV-2, întocmite de angajator (evaluare riscuri, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii).

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *