Studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul

Guvernul a aprobat în data de 8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) și la inițiativa CFR Călători, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

Astfel, studenții și elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie să-și creeze un profil de utilizator. Înscrierea datelor care atestă calitatea de student/elev și dreptul la gratuitate se poate face după cum urmează: pentru studenți fie pe site-ul cfrcalatori.rodintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere; pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere.

Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atestă calitatea de elev/student și dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singură dată pentru fiecare an școlar/universitar și numai în cazul în care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calității respective conform prevederilor legale în vigoare (HG 42/2017).

Pași de urmat online/ la casa de bilete de studenți

Studentul va accesa platforma online de pe site-ul cfrcalatori.ro pentru completarea și înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.

În cazul în care va merge la casa de bilete este necesară prezentarea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizată conform reglementărilor în vigoare. În cadrul contului de utilizator se vor completa următoarele date: a) nume și prenume; b) CNP; c) seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate; d) unitatea de învățământ superior; e) secția/specializarea; f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport;

La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj către unitatea de învățământ superior aparținătoare prin care CFR Călători va solicita confirmarea calității de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face în momentul primirii confirmării de la instituitia de învățământ. La casele de bilete, dupa verificarea și înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de ghișeu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.

După primirea cartonului, profilul de student este activ și pregătit pentru procurarea de legitimații de călătorie online/de la automatele de vânzare ale CFR Călători. Pentru ca validarea online a profilului să devină operațională, este necesar ca organizațiile studentești să transmită sau să faciliteze transmiterea listei facultăților și a adreselor electronice de contact ale acestora, așa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Călători. În lipsa datelor transmise de organizațiile studențești, și facultățile pot contacta compania, urmând ca informațiile furnizate să fie validate.

Până atunci, pentru a obține Id-ul de student necesar procurării online, studenții pot merge direct la casele de bilete sau agențiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Pași de urmat la casa de bilete de către elevi/părinții elevilor

Elevul/părintele elevului va prezenta actele care dovedesc calitatea de elev conform prevederilor legale în vigoare (respectiv carnetul de elev vizat pe anul școlar completat cu nr. de CNP sau adeverința în cazul elevilor de la clasele pregătitoare în care este menționat și nr. de CNP).

După verificarea și înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de la case de bilete, acesta va emite un carton cu ID-ul alocat. La primirea cartonului, elevul/părintele elevului este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.

După primirea cartonului, profilul de elev este activ și pregătit pentru achiziționarea de legitimații de călătorie online/de la automatele de vânzare/de la casele de bilete CFR Călători.

De asemenea, pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimațiilor, de instituțiile de învățământ, în perioade diferite, la începerea anului școlar/ universitar se va putea călători, astfel:

Studenții, până la data de 31 octombrie inclusiv, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu excepția celor din anii terminali.

Elevii, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar, în baza carnetului de elev vizat pe anul școlar anterior cu excepția celor din anii terminali.

În plus, pe durata stării de alertă/ stării de urgență, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV 2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea unei adeverințe emisă pentru anul universitar în curs, dacă calitatea de student a fost confirmată şi transmisă electronic de către instituția de învățământ superior, operatorului de transport feroviar. Acest document emis cu caracter temporar înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a vizei pe legitimație și trebuie să conțină datele menționate pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *