DGASPC Călărași a angajat 33 de asistenți maternali, din 2019 până în prezent

D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr.1, derulează în perioada 2019-2023, în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași continuă, în perioada următoare, campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii. Procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali (suspedate temporar în perioada stării de urgență) sunt reluate cu respectarea normelor de siguranță și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID 19.

Din 2019 și până în prezent, au fost angajați 33 de asistenți maternali profesioniști. Pe perioada derulării proiectului, urmează să fie angajați 100 de asistenți maternali profesioniști (AMP), câte 20 în fiecare an. Anul acesta au fost organizate două sesiuni de formare de asistenți maternali, prima în luna iunie, când 7 persoane au obținut atestatul si urmeaza sa fie angajati, iar în luna august a avut loc o sesiune de formare pentru 10 solicitanți.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2.270 lei și 2.769 lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 lei și alocația de stat.

Pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

1. au capacitate deplină de exercițiu;

2. au domiciliul în județul Călărași;

3. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

– solicitanții au absolvit cel puțin 10 clase;

– solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

– solicitanții au în familie un venit stabil;

– solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

– solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0-7 ani;

4. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;

5. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se pot adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060. Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

Author: dlbuterez

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *