Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna iunie 2020 a fost mai mic cu 78,2% comparativ cu luna iunie 2019

În luna iunie 2020 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a caracterizat prin scăderea numărului de sosiri, a numărului de înnoptări şi a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare. Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna iunie 2020, a fost de 508, mai mic cu 78,2% comparativ cu luna iunie 2019. Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 90,9% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iunie 2020, a fost de 1119, mai mic cu 84,1% comparativ cu luna iunie 2019. Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 89,3% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna iunie 2020, a fost de 8,6% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 23,1 puncte procentuale comparativ cu luna iunie 2019.

 

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *