133 de călărășeni vor merge în stațiuni balneare în data de 12 septembrie

Pentru a 14 a serie de tratament balnear aferentă anului 2020, pentru județul Călăraşi au fost repartizate 133 de bilete, potrivit CJP Călărași. Lista poate fi consultată www.cjpcalarasi.ro, secțiunea bilete de tratament. Pentru această serie, ce are ca dată de intrare în stațiuni 12 setembrie, biletele de tratament au fost alocate în următoarele stațiuni în care Casa Naţională de Pensii deține în proprietate structuri de cazare, respectiv: Eforie Nord, Amara, Olănești, Neptun, Călimănești și Covasna. Durata sejurului este de 16 zile, iar a tratamentului balnear, de 12 zile. Potrivit site-ului CNPP, numai anumite categorii de persoane pot beneficia de bilete de tratament. Este vorba despre cei asigurați în sistemul public de pensii și pensionarii din acest sistem, precum și despre cei care au dreptul la aceste bilete printr-un act normativ special. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au caliatatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului național de pensii, beneficiar al unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.Pentru a beneficia de biletele de tratament, persoanele în cauză trebuie să prezinte mai multe acte și anume: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Author: dlbuterez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.